Gasfabriekterrein Krommenie

Groene woonwijk op voormalig industrieterrein

Opdrachtgever Integer Vastgoed
Ontwerp Finbarr McComb / Jan Bochmann
Jaar ontwerp 2019
Omvang 45 woningen / 1 hectare

Met het een groene invulling verandert het voormalige gasfabriekterrein in een ontspannen woonwijk. De bijzonder duurzame eengezinswoningen en appartementen zijn op maat ontworpen voor senioren en gezinnen uit Krommenie en omgeving. Met de nieuwe invulling wordt de bestaande structuur van de wijk gerespecteerd en verder uitgebreid.

In het plan is ruimte voor sociale woningbouw voor senioren met extra voorzieningen op maat.

Aan de noordzijde van de Rolrederstraat komt een speelse, losse verzameling van woningen in een groene en parkachtige setting. Een gedeelte van deze woningen wordt door particuliere opdrachtgevers gerealiseerd, waardoor een variatie van individuele woningen ontstaat. De open opzet zorgt ervoor dat overlast qua bezonning en uitzicht voor omwonenden tot een minimum beperkt blijft.

De groene setting wordt afgemaakt door een wadi aan de noordzijde. Deze wadi is een aantrekkelijke manier om het regenwater in de wijk te verzamelen en te bufferen, die tevens voor verkoeling zorgt en de biodiversiteit bevordert. Groen aangeklede doorsteekjes verbinden het achterpad met de Rolrederstraat. Aan de kop van de wadi loopt het groen over in de groene speeltuin onder de kruin van de grote bestaande plataan.

De invulling van deze inbreidingslocatie volgt een heldere stedenbouwkundige structuur. Centraal in de wijk wordt een groen en parkachtig gebied aangelegd met daarin los geplaatste vrijstaande woningen.