Bergse Zonnebloem

Uitbreiding en verbouwing openbare basisschool

Opdrachtgever Stichting BOOR
Ontwerp Finbarr McComb / Pieter Sprangers (Groosman)
Jaar start ontwerp 2011, oplevering begin 2016
Aannemer Maasbouw
Installaties TIB Van Wijngaarden
Constructeur Geelhoed Engineering
Brandveiligheid en akoestiek Nieman
Advies kosten en techniek Ree & Vermeulen
Omvang nieuwbouw 950 m² / oudbouw 930 m² BVO
Fotografie René de Wit / Finbarr McComb

De meest waardevolle onderdelen uit het oude pand blijven bewaard en worden in oude luister hersteld

De school zit in een oud gebouw dat wel veel karakter heeft en bijdraagt aan haar identiteit, maar dat niet meer bij het onderwijs past. Het gebouw stamt uit de tijd van klassikaal onderwijs, gericht op instructie. Tegenwoordig geeft de Bergse Zonnebloem Daltononderwijs, waarin de kinderen zelfstandig en vrij leren samenwerken. Daar is meer en een ander soort ruimte voor nodig. Tel daar de toenemende leerling aantallen bij op, en de noodzaak voor aanpassing van het gebouw is zonneklaar.

Uitbreiding van een school in een oud pand gaat niet zonder slag of stoot. Het eerste plan voorzag in een uitbreiding op het dak, wat vanwege de nodige aanpassingen aan het bestaande pand tot te hoge kosten leidde. Door snel een nieuw plan te maken, kon het project toch door gaan. Een gedeelte van het gebouw bleek door vele eerdere verbouwingen al veel waarde te hebben verloren. Met de sloop van het minst waardevolle stuk ontstaat er ruimte voor nieuwbouw, met netto meer ruimte voor de school.

Extra brede looproutes kunnen gebruikt worden als lesruimte, zo ontstaat ruimte voor het specifieke Dalton-onderwijs; met maatwerk meubels wordt de schaarse ruimte hier optimaal benut

De nieuwbouw voegt zich als compact volume naast de bestaande school

De nieuwbouw compact uitvoeren lost in een keer meerdere problemen op. In een stedelijke setting is het nodig om zuinig om te gaan met de beschikbare ruimte, met name vanwege de schaarse buitenruimte. Dankzij een efficiŽnte indeling kunnen er naast extra lokalen ook een aula, een BSO-lokaal, een royale entree en extra ruimte voor Daltononderwijs gerealiseerd worden. Het compacte volume is bovendien erg energiezuinig. En daarnaast blijft het beeld tussen oude en nieuw architectonisch in balans.

Met de nieuwbouw ontstaat ook de kans om de relatie met de wijk te verbeteren. De school krijgt hier een meer transparante uitstraling. Juist door collectieve ruimtes meer aan de voorkant te leggen gaat de school een meer directe en open relatie met de straat aan. Dit onderstreept de gedachte dat de school meer is dan alleen een leerfabriek, maar ook een maatschappelijke rol in de buurt heeft.

Duurzame vernieuwing is een hoofd onderdeel van het ontwerp. Het project gaat uit van zoveel mogelijk hergebruik van het bestaande gebouw. Omdat nieuwe voorzieningen in de nieuwbouw komen, zijn in de oudbouw nauwelijks ingrepen nodig. Zij krijgt wel een nieuwe ventilatie voorziening met warmteterugwinning. Op zijn beurt is de nieuwbouw 30% energie zuiniger uitgevoerd dan de geldende normen. Dankzij een flexibele opzet kan het gebouw straks weer jaren vooruit.

Plattegrond begane grond

Door de gang van de nieuwbouw een kwartslag te draaien loopt deze nu direct door naar het schoolplein. Links op de begane grond ligt het grote speellokaal, dat ook dienst kan doen als aula. Mocht het nodig zijn, dan kan deze gesplitst worden in twee lokalen.